Όροι Χρήσης

Εφαρμογή

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων που γίνεται μέσω του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος που φιλοξενείται στον ιστοτόπο (site) www.kirarinis.gr. Οποιεσδήποτε τυχόν αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. εγγράφως. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία απαγορεύεται ρητώς. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση εκ μέρους σας οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου αυτού του Δικτυακού Τόπου ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των γενικών κανόνων του, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης του.
Κάθε αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Παραγγελίες

Οι παραγγελίες λαμβάνονται μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση όλων των σχετικών πεδίων και με την καταχώρηση και αποστολή των δεδομένων ακολουθώντας τα στάδια της διαδικασίας που προβλέπεται από το λογισμικό αυτού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Πριν την τελική αποδοχή εκ μέρους σας κάθε παραγγελίας εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας μία Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Εφόσον συμφωνείτε και πληκτρολογήσετε τον εμφανιζόμενο κωδικό ασφαλείας, η επιβεβαιωμένη πλέον παραγγελία καταγράφεται στα συστήματα της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.
Υποχρεούστε να ελέγχετε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να μην προχωράτε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, εφόσον δεν συμφωνείτε με όλα όσα αναφέρονται σε αυτή. Εάν διαφωνείτε με την Επιβεβαίωση Παραγγελίας που λάβατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οφείλετε να ενημερώνετε την ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση. Η σχετική ενημέρωση για τυχόν αντιρρήσεις σας με την Επιβεβαίωση Παραγγελίας γίνεται με χρήση της Φόρμας Επικοινωνίας που παρέχεται στις ιστοσελίδες του Ηλεκτρονικού αυτού Καταστήματος.
Στις ιστοσελίδες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγγελίας σας, ενημερώνεστε ότι στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του Ηλεκτρονικού αυτού Καταστήματος συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%. Επίσης, ενημερώνεστε ότι τυχόν προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε.
Η αποστολή Επιβεβαίωσης Παραγγελίας γίνεται αυτόματα και δεν είναι δυνατόν να προηγηθεί έλεγχος των αποθεμάτων στις αποθήκες της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. Σε περίπτωση ελλείψεων προϊόντων που έχουν συμπεριληφθεί στη Επιβεβαίωση Παραγγελίας, εκπρόσωπος της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. θα σας ενημερώνει τηλεφωνικά σχετικά με τις ελλείψεις αυτές και τις τυχόν εναλλακτικές δυνατότητες.

Τιμές και Όροι Πληρωμής

Τα προϊόντα, οι τιμές, οι όροι αποστολής και οι όροι πληρωμής είναι αυτά που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση της Παραγγελίας σας. Η πληρωμή πραγματοποιείται είτε κατά την παράδοση των προϊόντων με αντικαταβολή, είτε πριν την αποστολή τους με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση της Παραγγελίας σας.
Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε αν το παραστατικό που θα εκδοθεί θα είναι απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον ζητηθεί και αφού συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας και Επάγγελμα.

Παράδοση

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον δεν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος αδυναμίας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών.
Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την υπηρεσία που θα διενεργεί την αποστολή και εξαρτάται από το βάρος των προϊόντων και τον τόπο παράδοσης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Το κόστος παράδοσης θα σας γνωστοποιείται από την ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. τηλεφωνικά και θα έχετε δικαίωμα κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία να αρνηθείτε την αποστολή των προϊόντων.
Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε., υπό την επιφύλαξη καταστάσεων ανωτέρας βίας, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατόν. Είναι δυνατόν, μετά από συνεννόηση, να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση.
Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Εγγύηση

Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα, ούτε για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται, εφόσον παρέχονται, μόνο από τους κατασκευαστές και οφείλετε να ενημερώνεστε σχετικά από την συσκευασία του προϊόντος. Οποιαδήποτε τηλεφωνική ενημέρωση τυχόν γίνει από εκπρόσωπο της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. σχετικά με εγγυήσεις κατασκευαστών γίνεται απλά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε.
Ωστόσο, η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε., χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, αναλαμβάνει την υποχρέωση, για διευκόλυνση των πελατών της, να αντικαθιστά ελαττωματικά προϊόντα, εφόσον υπάρχει απόθεμα στις αποθήκες της ή διαφορετικά, να μεσολαβεί με τον κατασκευαστή για αποστολή νέου προϊόντος.

Ανωτέρα Βία

Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, καθυστερήσεις που οφείλονται σε προμηθευτές, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 30 ημερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτη

Είστε υπεύθυνοι για την επιλογή των προϊόντων που παραγγέλνετε και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς σας τα έξοδα τηλεφωνικών κλήσεων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε., εάν υπάρξουν.

Υπαναχώρηση, Επιστροφές Προϊόντων και Δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.
Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνετε, την ποσότητά, το είδος τους και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα εγκαίρως (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).
Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε με την συμπλήρωση και αποστολή στην ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. του εντύπου υπαναχώρησης που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας με αντίγραφο του εντύπου υπαναχώρησης στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που θα γνωστοποιήσετε στην ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. έγκαιρα και εγγράφως.
Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε ορισμένες περιοχές του Δικτυακού αυτού Τόπου και όταν κάνετε χρήση ορισμένων υπηρεσιών του, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία, εφόσον και στο βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε., τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και, εφόσον συμφωνήσετε ρητά, εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. Αναλυτικότερες πληροφορίες για θέματα που αφορούν συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων σας θα βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, που ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία μέσω παραπομπής και την οποία τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε εφόσον κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.
Με τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών του Δικτυακού αυτού Τόπου συγκατατίθεστε ρητώς και ειδικώς στην συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω καθώς και στην παραπάνω αναφερόμενη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.
Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημά σας με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε.
H ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. έχει αναπτύξει κατά το δυνατόν νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε.
Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω του ιστοτόπου www.kirarinis.gr να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για τυχόν άλλες προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή μέσω του τηλεφώνου. Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Cookies: Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο www.kirarinis.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας να δέχεται cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού αυτού Καταστήματος. Παράλληλα, η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

H ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και Πωλήσεων του Ηλεκτρονικού αυτού Καταστήματος. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν.

Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η ΑΦΟΙ ΚΥΡΑΡΙΝΗ Ο.Ε. δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.